Lægemiddelstyrelsen vurderer, at fordelene ved rygestop er langt større end de potentielle bivirkninger ved brug af receptpligtige lægemidler til rygestop.

Lægemiddelstyrelsen har efter artikler i Ekstra-Bladet og omtale i andre medier af Pfizers receptpligtige lægemiddel til rygestop, offentliggjort en pressemeddelelse d. 3. januar.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at der er indberettet fire dødsfald i perioden 2007-2011, hvor personen har brugt Pfizers lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at sandsynligheden for, at dødsfaldet skyldes brug af lægemidlet, er meget lille eller usandsynlig.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at fordelene ved rygestop er langt større end de potentielle bivirkninger ved brug af receptpligtige lægemidler til rygestop.

Overlæge Doris Stenver har uddybet Lægemiddelstyrelsens synspunkt i Lægeforeningens on-line-version af Ugeskrift for Læger d. 4. januar. Lægemidlets produktresumé og indlægsseddel er blevet revideret flere gange siden lanceringen i slutningen af 2006, senest i starten af december 2011 med oplysninger om mulige hjerte-kar-bivirkninger.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har på sin hjemmeside flere dokumenter om Pfizers lægemiddel, herunder de nyeste udgaver af produktresumé og indlægsseddel. Man kan vælge danske udgaver af dokumenterne.
Link til dansk-sproget version af produktresumé og indlægsseddel.

EMA offentliggjorde i juli 2011 en pressemeddelse, som kommenterede en canadisk undersøgelse om mulige hjerte-kar-bivirkninger. Ekstra-Bladet har også omtalt den canadiske undersøgelse, men ikke EMAs konklusion om forholdet mellem fordele og risici ved brug af Pfizers lægemiddel.

Brugere af det pågældende lægemiddel, som er blevet bekymret over at anvende det efter Ekstra-Bladets omtale, bedes henvende sig til deres egen læge.

Læger og sundhedspersonale, som har specifikke spørgsmål til brugen af lægemidlet, bedes henvende sig til medicinsk rådgiver Jens Dollerup på e-mail [email protected], eller på telefon 4420 1100