Pfizer får en repræsentant i Dansk Industris hovedbestyrelse

Pfizer får en repræsentant i Dansk Industris hovedbestyrelse

Pfizers administrerende direktør Henriette Dræbye Rosenquist er fra september nyt medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri (DI). I hovedbestyrelsen kommer Henriette til at arbejde med repræsentanter fra nogle af de største danske virksomheder, og hun bliver den eneste repræsentant fra den danske medicinalindustri.

”Jeg ser meget frem til at sætte den sundhedspolitiske debat på dagsordenen og styrke relationerne til vores industris interessenter. Derudover vil jeg få en generel indsigt i dansk erhvervsliv og få mulighed for vidensdeling og inspiration fra andre virksomhedsledere, som vi kan gøre brug af i Pfizer,” siger Henriette Dræbye Rosenquist.

DI’s hovedbestyrelse beslutter de økonomiske og strategiske rammer for de indsatsområder, som DI’s direktion og forretningsudvalg skal arbejde med fremadrettet. Derudover beslutter de hvilke og hvordan DI’s interessenter, som f.eks. medlemsvirksomhederne, EU, regeringen og politikere, skal involveres.

DI arbejder foret åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark. Den tilgang til det danske samfund er helt i tråd med Pfizers vision.

Henriette er i forvejen medlem af Lifs bestyrelse, og ser mange synergier mellem det arbejde, der bliver lavet i Lif og DI, der skal være med til at opretholde en betydelig dansk medicinalindustri, med fokus på vækst, arbejdspladser og en forskning & udvikling i verdensklasse. Henriette mener at ”vi fortsat skal være et land, der er kendt for at tiltrække investeringer til glæde for dansk forskning, og hvor man fremmer innovation med gode rammevilkår og giver patienter hurtig adgang til ny medicin. Endelig skal der arbejdes for, at samfundet får en større viden om den vigtige rolle medicinalindustrien har for dansk økonomi og dansk eksport.”