Skip directly to content

Forskning

Forskning

Pfizer anvender mange ressourcer på forskning i ny medicin. Mere end 40 milliarder kroner går hvert år til forskning på globalt plan. Forskningen finder ikke bare sted inden for Pfizer, men sker også i tæt samarbejde med partnere udenfor Pfizer, f.eks. hospitaler, universiteter, biotekvirksomheder og andre lægemiddelvirksomheder.

At udvikle medicin er en lang og omkostningstung proces. Pfizer har ca. 200 millioner kemiske substanser, som anvendes i forskningsprojekter. Alligevel er det kun et fåtal, der resulterer i egentligt medicin, som senere sælges på apoteket. Perioden fra produktet bliver patenteret og til patienterne får gavn af produktet, kan tage helt op til 15 år. Medicinen skal først gennemgå en lang række testforsøg, før den endelig kan vurderes som effektiv og sikker til brug for patienten.

Forskning

Under processen fastholder vi høje etiske, forskningsmæssige og kliniske standarder. Vores forskningspolitik skal med andre ord stemme overens med vores værdier og de etiske retningslinjer, der kendetegner Pfizer. Pfizer gennemfører desuden sin forskning i overensstemmelse med alle relevante internationale standarder for klinisk forskning, herunder Helsinki-deklarationen, ICH (The International Conference on Harmonization) og CIOMS (the Council for International Organizations of Medical Sciences).

Forskningen omfatter ikke kun ny medicin

Da medicin virker forskellig fra patient til patient, er det vigtigt hele tiden at forbedre og videreudvikle allerede eksisterende behandlinger. På den måde sikrer vi, at patienten altid har adgang til den mest optimale behandling og undgår unødige bivirkninger.

Ny medicin under udvikling

I øjeblikket har Pfizer mere end 100 nye lægemidler under udvikling, herunder medicin mod Alzheimers samt medicin inden for onkologi, psykiatri, reumatologi og smertebehandling.

Offentliggørelse af forskning

Pfizer offentliggør alle kliniske forsøg, som sættes i gang, uanset hvor i verden forskningen foregår. Det sker på http://clinicaltrials.gov. Mere end 1000 Pfizer kliniske forsøg er offentliggjort her.
Pfizer offentliggør desuden resultaterne af alle kliniske forsøg, herunder de kliniske forsøg som stoppes og ikke føres til ende. Det sker på på http://clinicalstudyresults.org. Indtil videre er der offentliggjort mere end 800 resultater af Pfizers kliniske forsøg. Resultaterne offentliggøres uanset om de er fordelagtige for Pfizer eller ikke.
 

Kliniske forsøg - overblik

I september 2005 lancerede IFPMA en portal over kliniske forsøg: "The IFPMA Clinical Trials Portal". IFPMA er den internationale organisation for medicinalvirksomheder og -brancheforeninger.

Med portalen er der oprettet søgeadgang til både de internationale og de virksomhedsspecifikke databaser om gennemførte og igangværende kliniske forsøg. Via portalen er det muligt at se/finde igangværende og afsluttede kliniske forsøg over hele verden.

Se mere på portalen:

www.ifpma.org/clinicaltrials

IFPMA

Klinisk forskning i Danmark

Pfizer har løbende cirka 35 kliniske studier i gang i Danmark. Studierne omfatter behandlingsområder som eksempelvis:

  • Onkologi

  • Smertebehandling

  • Reumatologi

  • Urologi

  • Ophthalmologi