Skip directly to content

Kvalitetsudviklings projekter

Kvalitetsudviklingsprojekter

Pfizer Danmark udvikler løbende kvalitetsudviklingsprojekter i samarbejde med sundhedsvæsenet, herunder almen praksis, sygehuse og kommuner.

Disse projekter har som kvalitetssikringsprojekter og partnerskabsprojekter med sundhedsvæsenets aktører det overordnede formål at skabe en bedre patientbehandling, f.eks. i overensstemmelse med evidens, guidelines, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det kan ligeledes ske ved gennemførelse af en deskriptiv erfaringsopsamling af den nuværende kliniske og behandlingsmæssige status på et specifikt område, eller ved at gennemføre en tidlig opsporing af patienter i risiko for en given sygdom (screening) eller ved regelrette prævalensundersøgelser. Projekterne følger klinisk standard med protokol, styregruppe/samarbejde med eksterne, myndighedsgodkendelse, accept/anbefaling af DSAM (hvis almen praksis), præsentation af projektresultater på internationale videnskabelige konferencer, samt afsluttende publikationer i anerkendte peer reviewede videnskabelige tidsskrifter.

Igangværende kvalitetsudviklingsprojekter:

TOP GOLD
Igangværende projekt med tidlig opsporing og diagnostik af KOL i almen praksis. Dataindsamlingen er netop afsluttet med screening af mere end 4.000 patienter. Projektet udføres i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

KOALA
Igangværende projekt med optimering af KOL rehabiliteringsforløb i kommunale sundhedscentre via registrering af relevante indikatorer for KOL i en KOALA database. Indtil videre deltager 30 kommunale sundhedscentre i hele landet. Projektet udføres i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Præsentation:
Projektet er præsenteret som oral og poster præsentationer på konferencerne ISPOR 2009 og IPCRG verdenskonferencen i Toronto, 2010.

TOP-KOM
Igangværende projekt med tidlig opsporing af luftvejsobstruktion (KOL) blandt kommunernes borgere i risikogruppen. Dataindsamling i database og evaluering af denne aktivitet. Pt. deltager Esbjerg Kommune, Gribskov Kommune og Jammerbugt Kommune i projektet og flere kommuner forventes at sige ja til at deltage. Projektet udføres i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Præsentation:
Projektet er med udgangspunkt i et pilotprojekt i Esbjerg Kommune præsenteret som oral præsentation på IPCRG verdenskonferencen i Toronto, 2010.

EUROPECAN
Igangværende projekt i Europa med det formål at estimere prævalensen af cancer-relateret neuropatisk smerte i en population af patienter med kronisk smerte som kommer på onkologiske klinikker/afdelinger. PainDETECT screeningsinstrumentet bruges til at fastsætte om der er neuropatisk smerte eller ej. Der deltager danske onkologiske afdelinger i projektet, således at danske patienter kommer til at indgå.


Afsluttede kvalitetsudviklingsprojekter:

KOLibri
KOL diagnostik og behandling på sygehusambulatorier i Danmark i forhold til guidelines. Deltagelse af 27 sygehusambulatorier og 941 patienter. Projektet er udført i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Publikation:
Lange P, Andersen KK, Munch E, Sørensen TB, Dollerup J, Kassø K, Larsen HB, Dahl R. Quality of COPD care in hospital outpatient clinics in Denmark: The KOLIBRI study. Respir Med. 2009;103(11):1657-62.

Kvasimodo I
KOL diagnostik og behandling i almen praksis. Deltagelse af 120 læger og 1400 patienter. Projektet er udført i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Publikation:
Lange P, Rasmussen FV, Borgeskov H, Dollerup J. The quality of COPD care in general practice in Denmark: the KVASIMODO study. Prim Care Respir J. 2007;16(3):174-81.

Kvasimodo II
Efteruddannelse i nye kliniske anbefalinger/guidelines i forhold til KOL diagnostik og behandling i almen praksis. Deltagelse af 130 læger. Projektet er udført i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Publikation:
Ulrik CS, Hansen EF, Jensen MS, Rasmussen FV, Dollerup J, Hansen G, Andersen KK; KVASIMODO II study group. Management of COPD in general practice in Denmark--participating in an educational program substantially improves adherence to guidelines. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2010;5:73-9.

Papageno
Kardiovaskulær diagnostik og behandling i almen praksis. Deltagelse af 300 læger og 2800 patienter.

Præsentation:
Oral præsentation på EuroPRevent Konferencen i Stockholm, 8. maj 2009

PainDETECTive
At undersøge hvor vidt et selvadministreret spørgeskema som PainDETECT kan hjælpe praktiserende læger og specialister i Danmark med at identificere kroniske smertepatienter med neuropatisk smerte. Deltagelse af 13 speciallæger og 72 praktiserende læger, og 1.322 patienter.

Publikation:
Jespersen A, Amris K, Andersen S, Lavik B, Janssen H, Poulsen PB, Bliddal H. Is neuropathic pain underdiagnosed in musculoskeletal pain conditions? The Danish PainDETECTive Study. Current Medical Research & Opinion 2010;26(8):2041-5.

TOP
Tidlig opsporing af KOL i almen praksis. Deltagelse af 200 praktiserende læger og 3.097 patienter. Projektet er udført i samarbejde med Boehringer Ingelheim A/S.

Præsentation:
Projektet er præsenteret som oral og poster præsentation på konferencerne ERS konferencen i Wien, 2009 og IPCRG verdenskonferencen i Toronto, 2010.

Tilbage