Skip directly to content

Samarbejde med læger, sygeplejersker m.fl.

Samarbejde med læger, sygeplejersker m.fl.

Pfizer har en bred vifte af informations- og samarbejdsprogrammer, hvor vi er i faglig dialog med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Konsulentbesøg

Pfizer har et team af konsulenter, som fungerer som kontaktpersoner og videnressource for sundhedspersonale i almen praksis og på hospitaler m.v. Pfizers konsulenter giver faglig information om Pfizers behandlingsområder og produkter. Konsulenterne har et netværk af relevante kompetencer og ressourcer i Pfizer, som kan hjælpe med yderligere specialiseret rådgivning, fx om sundhedsøkonomi, medicinsk information m.v.

Efteruddannelse

Gennem vores mangeårige efteruddannelsesprogrammer leverer vi sundhedsfaglig efteruddannelse til praktiserende læger, speciallæger, sygeplejersker, farmaceuter m.fl Det sker for eksempel gennem uddannelsesprogrammet ”Bygger Bro”, som er undevisning og videndeling for læger i almen praksis og deres klinikpersonale.
Desuden afholder vi lokale efteruddannelsesaktiviteter, fx via 12-mandsforeninger, afdelingsmøder på hospitaler o.l.

Herudover arrangerer Pfizer efteruddannelsesaktiviteter i forbindelse med nationale og internationale faglige kongresser, hvor der undervises i ny videnskabelig forskning, orienteres om nye kliniske retningslinier på forskellige behandlingsområder m.v.

Specialisten i praksis

Pfizer har udviklet et særligt efteruddannelseskoncept, hvor speciallæger i samarbejde med Pfizer afholder  møder for læger og sygeplejerskeri almen praksis, hvor speciallæger deler viden og erfaringer omkring de nyeste kliniske retningslinier med almen praksis herunder med faglig opdatering på relevante behandlingsområder og patientgrupper.

Screeningssværktøjer

Pfizer har udviklet forskellige screeningsværktøjer, der har til formål at hjælpe sundhedspersonale med at screene/diagnosticere patienter på baggrund af deres symptomer. Det drejer sig for eksempel om:
• Pain Detect. Spørgeskema, der bruges til screening for neuropatiske smertekomponenter.
• HAM-A6. Valideret forkortet skala, som måler sværhedsgraden af generaliseret angst.
• KOL-opsporing. Spørgeskema til tidlig opsporing af KOL (rygerlunger).

Skriftlig information fra Pfizer

Pfizer sender jævnligt skriftlig information om blandt andet behandlingsområder, produkter og efteruddannelsestilbud til læger i almen praksis. Udsendes kun til læger, som har givet tilsagn om at ville modtage skriftlig information fra Pfizer.

Temahæfter

Pfizer udgiver seks temahæfter om året, som går fagligt i dybden omkring forskellige behandlingsområder eller andre patient-temaer af relevans for almen praksis. Temahæfterne er skrevet af læger/specialister inden for de emner, som temahæfterne omhandler.

Pfizer.dk

På Pfizers hjemmeside www.pfizer.dk er der hurtig og nem information til sundhedspersonale med produktinformation, information om medicintilskud, efteruddannelsestilbud og bestilling af materialer m.v.

Læs også:
Etik og samarbejde