Skip directly to content

Samarbejde med kommuner og regioner

Samarbejde med kommuner og regioner

Gennem offentlige-private partnerskaber ønsker Pfizer at bidrage til den fælles opgave med at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen (shared care). Vi tilbyder vores kompetencer inden for viden om sygdomme, kvalitetsudvikling og projektstyring med udgangspunkt i at skabe et velfungerende netværk omkring patienten.

Vi samarbejder i disse projekter med regioner og kommuner og fokuserer på at inddrage hospitaler og almen praksis. Samarbejdsområder ses for nuværende inden for forebyggelse og rehabilitering.

Aktuelt

Der er igangværende initiativer inden for:

  • Hjerterehabilitering
  • Rygeafvænning
  • Rehabilitering af kronisk obstruktiv lungesyge (KOL)
  • Patienthøjskole inden for psykiatrien