Skip directly to content

Sundhedsø konomiske analyser

Sundhedsøkonomiske analyser

Gennem sundhedsøkonomiske analyser ønsker Pfizer at dokumentere omkostningseffektiviteten for Pfizers lægemidler i forhold til samfundet, sundhedsvæsnet, kommunerne, patienterne m.fl.

I samarbejde med sundhedsprofessionelle på bl.a. sygehuse og i kommuner arbejdes der eksempelvis med:

  • Sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med indførsel af ny behandling eller omkostninger ved sygdom
  • Undervisning, foredrag og rådgivning om sundheds- og sygehusøkonomi på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt på afdelingsniveau
  • Medicinske teknologivurderinger og mini-MTV’er
  • Udvikling og anvendelse af modeller, der viser økonomiske konsekvenser for fx sygehusafdelinger eller kommuner ved anvendelse af lægemidler
  • Udarbejdelse og publicering af artikler til videnskabelige tidsskrifter og kongresser om sundhedsøkonomiske og forskningsmetodologiske emner