Skip directly to content

Sundhedspolitisk arbejde

Sundhedspolitisk arbejde

Pfizer bruger sin store viden om forskning, medicin, patientbehandling og kvalitetsudvikling til at formidle saglig og velunderbygget information til relevante beslutningstagere.

Gennem dialog med politikere, embedsmænd og sundhedsfaglige eksperter arbejder Pfizer for, at borgerne tilbydes behandling af høj kvalitet, herunder adgang til nye og innovative behandlingsformer.

Ansvarlighed og forebyggelse

Et eksempel herpå er dialog om hurtigere adgang til ny kræftmedicin med økonomisk ansvarlighed til gavn for patienter og læger - og dermed en styrkelse af den danske kræftbehandling.

Et andet eksempel er dialog om at skabe adgang for effektive tilbud til rygeafvænning som led i en omkostningseffektiv forebyggelsesindsats.