Skip directly to content

Vision og målsætninger

Vision og målsætninger

Pfizer Danmarks vision

"Sammen med vores partnere arbejder vi for bedre sundhed og et dansk sundhedssystem, der kombinerer lægernes og patienternes ønske om velfærd og kvalitet med samfundets krav til effektivitet og pris."


Pfizer Danmarks målsætninger

  • At Pfizer opleves som et sundhedsfagligt viden- og kompetencehus
  • At Pfizer opleves som en respekteret samarbejdspartner
  • At Pfizer opbygger værdiskabende relationer baseret på faglighed og kompetence
  • At drive forretning gennem samarbejde og partnerskaber
  • At drive forretning gennem helhedsløsninger omkring en stærk produktportefølje