Skip directly to content

Depression

Depression

Depression er en ubalance i hjernens kemiske stoffer, og diagnosen ”depression” må ikke forveksles med dårligt humør og den tristhed, der er en helt almindelig reaktion på skuffelse, triste begivenheder og overbelastning i mange menneskers hverdag. En depression fører til dybtgående ændringer i den måde man føler og tænker på. Uden behandling kan sygdommen blive værre – og endda livstruende.

Hvor udbredt er det?

På ethvert givent tidspunkt skønnes det, at 150.000 danskere (svarende til 3% af befolkningen) lider af en behandlingskrævende depression. Og omkring 20% rammes af en depressionssygdom på et eller andet tidspunkt i deres liv. Efter den første depressive fase, vil 7 ud af 10 patienter opleve et eller flere nye tilbagefald. Over 10% af depressionerne ender med at blive kroniske, formentlig som følge af ingen eller forkert behandling – og ofte fordi patienten har opgivet at tage den ordinerede medicin.

Hvad er årsagen til depression?

Depression er en sygdom med psykiske symptomer, som skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer. Man kan være arveligt disponeret for sygdommen – men depression opstår også i familier uden tidligere sygdomstilfælde. Hos nogle patienter synes den første depressionsfase at udvikle sig i forbindelse med en periode med psykisk stress, forårsaget af f.eks. en skilsmisse, en fyring, et dødsfald eller lignende. Oftest kan man dog ikke pege på en bestemt udløsende faktor. De fleste anfald af depression opstår spontant.

Hvad er symptomerne på depression?

En depression kan være vanskelig at identificere, fordi symptomerne er meget forskellige fra person til person. Mange opfatter måske ikke tilstanden som en sygdom og søger derfor ikke professionel hjælp. Men typiske symptomer vil være håbløshed, manglende evne til at føle glæde, tomhedsfornemmelse, træthed, angst, vrede, irritabilitet, nedsat hukommelse og koncentration, skyld- og mindreværdsfølelse, selvbebrejdelser, tanker om døden, dårlig nattesøvn og vægttab.

Hvordan stiller man diagnosen?

Lægerne har en række værktøjer til at hjælpe med diagnosen. Bl.a. benyttes Hamilton-skalaen, som ud fra en lang række faktorer kan måle graden af depression.

Hvordan behandles depression?

Medicin er det vigtigste – og mest effektive – middel til behandling af depression. Psykoterapi og samtalebehandling har effekt ved lettere depression, mens medicin er nødvendig i alvorligere tilfælde.

Hvordan ser fremtiden ud for patienter med depression?

Hos langt de fleste patienter kan antidepressiv medicin genoprette balancen og fjerne symptomerne. Men det er vigtigt, at man som patient indser nødvendigheden af at tage den ordinerede medicin gennem hele perioden. I dag er forskerne nemlig enige om, at depression er en kronisk tilbagevendende sygdom. Langvarig, forebyggende behandling anbefales derfor i stigende omgang, fordi det nedsætter risikoen for tilbagefald væsentligt.