Skip directly to content

Socialfobi

Socialfobi

Socialfobi er en angstlidelse, som opleves som en følelse af anspændthed eller uro i kroppen. Angsten ved socialfobi er mindre stærk end ved f.eks. et panikanfald. Til gengæld står angsten eller uroen på i timevis eller dagevis op til de situationer, der udløser frygten. For den, der lider af socialfobi, kan det betyde, at man gradvist tvinges ud i isolation, giver afkald på de venner, den uddannelse og de udfordringer, som man egentlig har mest lyst til at beskæftige sig med. Mange af de mennesker, der kommer sent i behandling, har typisk haft socialfobi i 10-20 år og har udviklet en depression eller et misbrug. Derfor er det en sygdom, der er vigtig at komme i målrettet behandling for – socialfobi går nemlig ikke over af sig selv!

Hvor udbredt er det?

Ca. 7 % af befolkningen i de vestlige lande lider af socialfobi, det svarer til ca. 380.000 danskere. Angsten starter ofte meget tidligt i livet og har tendens til at være nedarvet, og derfor er de fleste ikke klar over, at de har angst.

Hvad er årsagen til socialfobi?

Sårbarheden over for at blive angst er til dels medfødt. Det har dog også stor betydning, om man er vokset op i omgivelser, hvor man har følt sig utryg og angst

Hvad er symptomerne på socialfobi?

Det kan f.eks. være hjertebanken, svede- og rysteture, mundtørhed, vejtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, kvalme, maveuro, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, hedeture/kuldegysninger, følelsesløshed eller prikken og stikken forskellige steder på kroppen. De fleste har dog blot nogle få af disse symptomer. Der er tale om specifik socialfobi, hvis der kun er én eller meget få situationer, der udløser symptomerne (f.eks. at spise i andres nærvær). Generaliseret socialfobi er, når mange hyppigt forekommende situationer udløser symptomerne (f.eks. uformel samtale i frokostpausen eller et møde med bekendte på gaden).

Hvordan stiller man diagnosen?

Socialfobi diagnosen stilles ud fra de anførte symptomer og en præcis diagnose forudsætter en grundig samtale. Socialfobi kan ses sammen med andre angstlidelser og depression, og en grundig psykiatrisk vurdering kan i nogle tilfælde være påkrævet.

Hvordan behandles socialfobi?

Såvel forskningen og en lang række undersøgelser dokumenter, at kognitiv adfærdsterapi (samtaleterapi) er effektiv ved socialfobi. Det er en metode, hvor du sammen med lægen undersøger præcis, hvad det er, du frygter – og om de tanker, du gør dig, er realistiske.

Derudover findes der tre lægemidler, der i Danmark er godkendt til behandling af socialfobi. Lægemidlerne virker på reguleringen af stofferne serotonin og noradrenalin i hjernen. Niveauet af disse stoffer har indflydelse på, hvordan du har det psykisk. Med disse medicintyper kan man sænke angstniveauet og med samtaleterapi mindske patientens ”sikkerheds-adfærd”.

Hvordan ser fremtiden ud for patienter med socialfobi?

Patienter med socialfobi har meget svært ved at søge hjælp. Således viser en enkelt undersøgelse, at kun 4% faktisk søger lægehjælp. Men da socialfobi ikke går over af sig selv, er det vigtigt at lidelsen tages alvorlig, og at der indledes behandling. Effekten af behandlingen er god hos de fleste.