Skip directly to content

Behandling af demens

Behandling af demens

Alzheimers demens kan ikke helbredes, men medicin kan stabilisere symptomerne. Man kan derfor tale om en bremseeffekt, der kan forlænge livskvaliteten for den demente selv og for de pårørende.

Hvad gør medicinen?

Nervecellerne i hjernen sender beskeder til hinanden ved hjælp af signalstoffer. Signalstoffet acetylkolin styrer bl.a. hukommelse og koncentrationsevne. Hvis der er for lidt acetylkolin påvirker det bl.a. opmærksomheden og evnen til at huske. Ved Alzheimers demens nedsættes koncentrationen af netop acetylkolin.

Behandling sikrer, at signalstoffet ikke nedbrydes så hurtigt.

Lægemidler mod Alzheimers sygdom fører ikke til helbredelse, men kan stabilisere symptomerne.

Støtte er også behandling

Medicin er kun en del af behandlingen. Praktisk hjælp i dagligdagen, mulighed for at være med i støttegrupper, kurser, psykologhjælp og anden støtte er vigtigt for at få hverdagen til at fungere.

Denne del planlægger man ofte selv sammen med en pårørende og eventuelt en demenskoordinator fra kommunen.