Skip directly to content

Diagnose og forekomst

Diagnose og forekomst

Diagnosen "Demens" stilles af den praktiserende læge eller af en speciallæge.

En grundig undersøgelse er nødvendig for at udelukke andre sygdomme eller brug af medicin, som årsag til symptomerne. Herefter vil en samtale med patienten og pårørende, sammen med en test af patienten, danne grundlag for diagnosen.

Samtalen med patienten fokuserer på, om det er blevet sværere at lære nyt, holde rede på pengesager, bruge telefonen, huske navne eller finde rundt i både nye og i kendte omgivelser. De pårørende vil blive spurgt, om de har iagttaget øget træthed, uoplagthed, social isolation, formuleringsvanskeligheder, irritation, gråd-tendens, apati og initiativløs adfærd hos patienten.

Forekomst

Demens kan opstå i alle aldre, men forekomsten øges med alderen. Hyppigheden stiger med alderen: Den gennemsnitlige forekomst af demens for personer over 65 år er knap 7%. Af de 85-årige lider over 30% af en demenssygdom, hvoraf 60-70% af disse har Alzheimers demens. Det betyder, at omkring 50.000 personer i Danmark lider af Alzheimers demens.

Der kommer ca. 8.000 nye tilfælde af Alzheimers Demens hvert år.