Skip directly to content

Børnegigt

Børnegigt

Børnegigt kaldes på lægesprog for juvenil idiopatisk artrit. Børnegigt er ikke det samme som den leddegigt (kaldet "reumatoid artrit"), som voksne kan få. Børnegigt kan optræde på forskellig måde og kan deles op i forskellige sygdomstyper. Inddelingen i sygdomstyper spiller blandt andet en rolle for, hvordan behandlingen bør tilrettelægges.

Hvor udbredt er det?

Børnegigt er en forholdsvis sjælden sygdom. I dag har ca. 800 børn sygdommen børnegigt, men hvert år får omkring 100 drenge og piger konstateret sygdommen. En stor del af børnene vil være under 5 år, når sygdommen bryder ud, og de fleste af dem vil være piger.

Hvad er årsagen til børnegigt?

Årsagen er i dag ukendt, men vi ved, at vores immunforsvar er indblandet, og at der er et vist arveligt islæt.

Hvad er symptomerne på børnegigt?

Børnegigt er en betændelsestilstand i et eller flere led. Leddene er hævede, varme og ømme. Typisk har barnet stivhed i kroppen om morgenen men bliver mere bevægelig op ad dagen. Det kan ofte gøre ondt i leddene, selvom de ikke umiddelbart ser hævede ud.

Hvordan stiller man diagnosen?

Det kan være svært at stille diagnosen børnegigt. Ledbetændelsen skal have været til stede i mindst 6 uger, og flere andre sygdomme med hævede led skal udelukkes. Det kræver grundig undersøgelse af speciallæge samt blod- og røntgenundersøgelse.

Hvordan behandles børnegigt?

Børnegigt behandles med medicin, som har til formål at nedsætte eller helt fjerne ledsmerter og andre gener som træthed og temperaturforhøjelse. Medicinen medvirker til at dæmpe betændelsen i leddene og dermed genskabe leddenes normale funktion. De nye biologiske lægemidler har vist sig at have god effekt på børnegigt. Herudover udgør fysioterapi og ergoterapi en vigtig del af behandlingen.

Hvordan ser fremtiden ud for børn med gigt?

Mange børn med gigt bliver helt raske. Det er meget vigtigt at give en god og effektiv behandling under hele sygdomsforløbet for at forhindre, at følgesygdomme eller -skader udvikler sig. Hvis barnet kun har få led med betændelse, er det lettere at komme over sygdommen, men selv med mange led involveret er det muligt.