Skip directly to content

Leddegigt

Leddegigt

Leddegigt, som på lægesprog kaldes reumatoid artrit, er en sygdom, der bevirker at kroppens eget immunforsvar af ukendte årsager angriber kroppens led, brusk og senere omgivende knogler. Der dannes betændelse og sygdommen viser sig ved vedvarende hævede led, som gør bevægelse smertefuld. Ubehandlet kan leddegigt føre til invaliditet.

 

Hvor udbredt er leddegigt?

Man regner med, at omkring 1% af befolkningen har leddegigt, dvs. at ca. 50.000 danskere er ramt. Der opdages årligt ca. 1.700 nye tilfælde. Leddegigt kan ramme alle, dog ses sygdommen oftest hos personer mellem 40 og 60 år. Leddegigt ses tre gange hyppigere hos kvinder end hos mænd. Færre og færre får invaliderende ledskader, fordi behandlingsmulighederne konstant forbedres og lægerne er blevet dygtigere til tidligere at stille diagnosen.

 

Hvad er årsagen til leddegigt?

Man kender ikke årsagen til leddegigt, men det er sandsynligvis flere faktorer, der gør at sygdommen bryder ud. Har man nære slægtninge med leddegigt, er risikoen for selv at blive ramt større. Andre forskningsresultater taler for, at leddegigt kan opstå ved, at man får en infektion med en bakterie eller et virus, eller at hormoner kan spille en rolle.

 

Hvad er symptomerne på leddegigt?

Hos de fleste starter sygdommen i hænder eller fødder med stivhed, ømhed og smerte. Et eller flere af leddene bliver hævet og viser tegn på betændelse. Af og til starter betændelsen i et større led, f.eks. knæ- eller skulderled. Det er meget almindeligt at føle morgenstivhed i kroppen, som kan vare flere timer. Træthed, appetitløshed, vægttab og feber er symptomer, man kan have før leddene hæver.

 

Hvordan stiller man diagnosen?

Lægen vurderer patientens beskrivelser og undersøger leddene grundigt. Næste trin er blodprøver og røntgen. I blodprøver kan man ofte se rheumatoid faktor, en antistofdannelse mod egne celler, som ofte er forhøjet ved leddegigt. Hos ca. 75% af patienterne kan man påvise dette antistof, som kan medvirke til at stille diagnosen.

 

Hvordan behandles leddegigt?

Det er vigtigt at diagnosen bliver stillet så hurtigt som muligt, så man øjeblikkeligt kan komme i behandling med betændelsesdæmpende lægemidler. Behandlingen bør begyndes, uanset hvor mild eller svær sygdommen er ved diagnosen, fordi det på dette tidlige stadie ikke er muligt præcist at forudse, hvordan sygdommen kommer til at forløbe. Det er en opgave for specialister at vælge medicin og at kontrollere behandlingen.

 

Hvordan ser fremtiden ud for leddegigtpatienter?

De nye biologiske lægemidler gør, at færre rammes af invaliderende ledskader. Nye metoder, som gør det mere enkelt at stille diagnosen, forbedrer også mulighederne for at give den rigtige behandling i tide.