Skip directly to content

Hæmofili (blødersygdom)

Hæmofili (blødersygdom)

Hæmofili er en genetisk arvelig blødersygdom, som skyldes en manglende evne i et af de proteiner, der er involveret i blodets koagulationsproces. Omkring 350.000 mennesker i verden lider af hæmofili A, i hvilken faktor VIII-proteinet enten mangler eller ikke fungerer rigtigt. Derudover lider 70.000 mennesker i verden af hæmofili B, hvor faktor IX-proteinet enten mangler eller ikke fungerer rigtigt.

Pfizer har i dag produkter til behandling af både hæmofili A og B - og vi er, i samarbejde med Genetic Institute, på vej med rekombinante produkter til hæmofili A og B. Vores engagement i hæmofilipatienter fortsætter, og Genetisk Institut forsker stadig i at udvikle nye behandlinger, som retter sig mod hæmofilipatienters behov.