Skip directly to content

Luftvejsinfektioner

Luftvejsinfektioner

Streptokokken er en af de mest hyppige bakterier ved luftvejsinfektioner og kan blandt andet forårsage lungebetændelse og halsbetændelse.

Det danske klima er i mange henseender ganske ideelt, når det drejer sig om at fremkalde luftvejsinfektioner. Skiftende temperaturer, fugtigt og blæsende vejr er med til at disponere for denne type af infektioner.

Luftvejsinfektioner er noget af det, lægerne kender allerbedst til.

Hvad er luftvejsinfektioner?

Hvad skal behandles og hvad kræver bare lidt almindelig omsorg?

Som patient kan det være svært at forstå, at en virusbetinget luftvejsinfektion ikke kan/skal behandles, hvorimod man kan gøre noget ved en bakteriel luftvejsinfektion, da symptomerne ofte er de samme.

Luftvejsinfektioner kan opdeles i øvre og nedre luftvejsinfektioner, hvor de nedre luftvejsinfektioner generelt er mere behandlingskrævende.

Øvre luftvejsinfektioner

Til de øvre luftvejsinfektioner hører:

Nedre luftvejsinfektioner

Til de nedre luftvejsinfektioner hører:

Det er næsten udelukkende de samme tre slags bakterier, der forårsager både de øvre og nedre luftvejsinfektioner. Nogle lungebetændelser kan dog skyldes andre og mere sjældne bakterier.

Lægen står ofte over for at skulle afgøre, om det drejer sig om virus eller bakterier.

Hvis det er bakterier, kan lægen derefter vælge at behandle på mange forskellige måder alt efter hvor alvorlig infektionen er, og hvor den sidder. Det kan være med næsedråber, antibiotika eller andet.

Derfor er der ingen egentlig "skoleløsning" ved behandling af luftvejsinfektioner.

Til forsiden