Skip directly to content

Overaktiv blære

Overaktiv blære

Overaktiv blære skyldes ukontrollable sammentrækninger af blæremusklen (detrusor-musklen) på grund af øgede nerveimpulser fra hjernen.
En normal blæremuskel vil være i ro, mens blæren fyldes op. Når blæren er fyldt, giver hjernen via nerverne besked om, at blæremusklen skal trække sig sammen. Det mærkes som tissetrang.

Hvor udbredt er Overaktiv blære?

400.000 danskere lider af inkontinens – heraf er omkring 200.000 danskere ramt af OAB / overaktiv blære

Hvad er årsagen til Overaktiv blære?

Man kan rammes af overaktiv blære i alle aldersgrupper. Oftest mærkes symptomerne dog først, når man bliver ældre. En overaktiv blære skal dog ikke betragtes som en naturlig del af det at blive ældre.
Overaktiv blære kan f.eks. skyldes: Blærebetændelse, sygdom (specielt neurologiske sygdomme, dvs. sygdomme i hjernen eller nervebanerne), svulster (sjældent). Ofte er der imidlertid ikke nogen påviselig årsag til overaktiv blære.

Hvad er symptomerne på Overaktiv blære?

Symptomerne på urininkontinens kan optræde lejlighedsvis eller udgøre et dagligt problem. Da behandlingen af urininkontinens afhænger af årsag og type, er det vigtigt at finde ud af, hvilken form af inkontinens man lider af. Dette giver den bedste mulighed for korrekt behandling.
Man får pludselig tvingende behov for at tisse, urinmængden er ofte stor, når man "lækker".
Man skal ofte tisse hyppigt (mere end syv til otte gange om dagen og mere end to gange om natten).
Man behøver ikke at have alle symptomerne for at lide af overaktiv blære. De hyppigste symptomer er den stærke trang og de hyppige toiletbesøg.

Efterdryp - kun for mænd:
Nogle mænd oplever vandladningsproblemer i form af efterdryp efter endt vandladning. Efterdryp skyldes en udposning på urinrøret - en lille lomme - som ukontrolleret tømmes, hvis man eksempelvis bøjer sig forover eller sætter sig ned på en stol. Efterdryp kan for de flestes vedkommende undgås, hvis man lærer at tømme "lommen" efter hver vandladning. Efterdryp kan også behandles med bækkenbundstræning.

Hvordan stiller man diagnosen?

Diagnosen stilles af den praktiserende læge på baggrund af en grundig anamnese – herunder udfyldelse og gennemgang af et væske-/vandladningsskema.

Hvordan behandles Overaktiv blære?

Overaktiv blære kan - efter udredning - hos nogle afhjælpes ved blæredæmpende medicin og blæretræning. Der findes flere slags medicin, som virker afslappende på en overaktiv blære. Tal med din læge om hvilken behandling, der er bedst for dig. Derfor - få en aftale - og aftal ekstra tid i første omgang hos din praktiserende læge. Lægen kan ofte hjælpe dig til en forklaring og en behandling. Hos lægen vil du få foretaget forskellige undersøgelser. Nedenfor ses en liste over de ting du kan forvente, din læge vil gøre:

  • Hos kvinder: En gynækologisk undersøgelse 
  • Hos mænd: En undersøgelse af blærehalskirtlen (prostata) + blodprøve 
  • Urin undersøgelse 
  • Registrering af dine vandladnings- og drikkevaner ved hjælp af et vandladningsskema. Dette gøres af dig selv i hjemmet. 
  • Behandling med f.eks. blæredæmpende medicin eller forskellige hjælpemidler 

Evt. henvisning til fysioterapeut med speciale i bækkenbund

Ændringer af drikkevaner eller blæretræning kan i nogle tilfælde også afhjælpe en overaktiv blære. "Blæretræning" er optræning i hensigtsmæssige toiletvaner. Man kan således "træne" sig til at holde sig længere. Bækkenbundsøvelser kan også have effekt. Hormontilskud til kvinder efter overgangsalderen kan også være en mulighed.
Hvis der ikke kan opnås effekt ved de forskellige behandlingsformer, kan symptomet afhjælpes med forskellige former for urinbind. Hvis problemerne er varige, kan hjælpemidler udleveres gratis i henhold til Servicelovens § 112 (uanset indtægt).
Udgiften til fysioterapeut (bækkenbundstræning for mænd og kvinder) nedsættes, hvis du får en henvisning af din læge.