Skip directly to content

Stress-inkontinens

Stress-inkontinens

Stress-inkontinens rammer overvejende kvinder. Stress-inkontinens viser sig ved, at man har svært ved at holde på urinen, når man laver forskellige former for fysisk aktivitet.
Stressinkontinens er den hyppigste form for inkontinens. 60% af inkontinente har stressinkontinens. Det rammer typisk de yngre kvinder.

Hvor udbredt er Stress-inkontinens?

400.000 danskere lider af inkontinens – heraf omkring 200.000 af stress-inkontinens.
 

Hvad er årsagen til Stress-inkontinens?

Problemer med at holde på vandet skyldes sædvanligvis, at bækkenbundens og urinrørets muskler er blevet svækket. Dette kan f.eks. skyldes:

  • Fødsel. Specielt første fødsel anses for at indebære en risiko.
  • Kronisk hoste eller overvægt
  • Forskellige former for medicin, der kan svække urinrørets lukkefunktion og medføre stress-inkontinens.

Hvis blæren ikke tømmes tilstrækkeligt. Dette kan f.eks. ske, enten ved, at man venter for længe med at gå på toilettet, eller at blæremusklen er svækket.
 

Hvad er symptomerne på Stress-inkontinens?

Stress-inkontinens kaldes også anstrengelses-udløst ufrivillig vandladning og forekommer ved fysisk anstrengelse som fx nys, host, løft mm. Fysisk anstrengelse medfører et tryk på blæren. Ved stressinkontinens er bækkenbunden ofte slap, og slimhinderne i urinrør og skede er tynde og dårligt fungerende. Dette betyder, at urinrøret ikke kan holde tæt, når der kommer et tryk på blæren - og man drypper urin.
 

Hvordan stiller man diagnosen?

Diagnosen stilles af den praktiserende læge på baggrund af en grundig anamnese – herunder udfyldelse og gennemgang af et væske- /vandladningsskema.
 

Hvordan behandles Stress-inkontinens?

Hovedparten af stressinkontinente kan hjælpes - helt eller delvist. Svag bækkenbund er en vigtigt årsag til urininkontinens, og optræning af denne kan i stort omfang mindske eller helt afhjælpe inkontinensen. Hvor godt bækkenbundstræningen virker, afhænger af flere forhold, bl.a. hvordan bækkenbundstræningen udføres. Hos Kontinensforeningen han pjecen "Stressinkontinens og bækkenbundstræning" rekvireres. Pjecen har udførlige vejledninger i øvelser og indeholder øvelser for både begyndere og øvede.
For at træningen skal være rigtig effektivt, er det en god idé at opsøge en fysioterapeut
Bækkenbundstræning hjælper op mod halvdelen af de stressinkontinente. Behandling med kvindeligt hormon (østrogen) kan være en mulighed for kvinder efter overgangsalderen - alternativt er operation en mulighed.