Skip directly to content

Lungekræft

Lungekræft

Lungerne består af mange luftrør kaldet bronkier. For enden af alle bronkierne findes mange tusinde små hulrum, som kaldes alveoler.

Hvert år får 3.500 danskere konstateret lungekræft. Således er det en af de mest almindelige former for kræft. Lungekræft er ofte uden symptomer og opdages ofte først, når sygdommen er fremskreden.

Lungekræft spreder sig ofte til andre dele af kroppen, bl.a. til knogler og lever.

Årsager til lungekræft

Tobaksrygning er skyld i mere end 90 pct. af alle tilfælde af lungekræft. En storryger (dagligt forbrug over 10-15 cigaretter) har omtrent 20 gange større risiko for at udvikle lungekræft end en ikke-ryger.

Der findes flere forskellige typer af lungecancer, men i de fleste tilfælde udvikler kræften sig i bronkierne.

Behandling af lungekræft

Lungekræft kan behandles på flere måder:

  • Operation (kirurgi)
  • Kemoterapi
  • En blanding af kirurgi og kemoterapi
  • Lindrende behandling

Behandlingen afhænger af typen af kræft, hvor udbredt sygdommen er og patientens almene tilstand.

Lungekræft kan inddeles i 2 hovedtyper: Småcellet (ca. 20%) og ikke-småcellet (ca. 80%).

  • Småcellet lungekræft behandles med kemoterapi. Hvis sygdommen ikke har spredt sig udenfor brysthulen kan der også gives strålebehandling.
  • Ikke-småcellet lungekræft behandles om muligt med operation. Nogle gange gives der kemoterapi inden operationen for at mindske udbredelsen af kræften og gøre operationen lettere. Hvis operation ikke er mulig, kan der i visse tilfælde behandles med kemo- eller stråleterapi.

Hvis hverken operation eller kemoterapi kan helbrede patienten, kan man tilbyde lindrende behandling. Lindrende behandling kan nogle gange også være livsforlængende.

Forebyggelse af lungekræft

Hvis man vil undgå at udvikle lungekræft, er det vigtigste at holde op med at ryge. Det er videnskabeligt bevist, at rygestop forlænger levetiden og nedsætter risikoen for lungecancer fra den dag, man stopper med at ryge.

Også selv om man har røget hele livet, vil risikoen for lungekræft mindskes umiddelbart efter at man er stoppet med at ryge.

Link

Du kan læse mere om lungekræft på Netdoktor.dk

Tilbage til forsiden