Skip directly to content

Kræft (cancer)

Kræft (cancer)

Pfizer har gennem de seneste år forsket og investeret massivt i cancerbehandling, hvilket har medført at vi har en af de mest omfattende cancerproduktlinier undervejs.

Vores forskning har sigtet på at finde behandlinger inden for stort set alle cancerformer, herunder:

Vores behandlingsområder omfatter:

  • Målrettet behandling: Ny type medicin, som er målrettet. Behandlingen angriber direkte kræftceller og/eller signalveje som er ændrede ved cancer.
  • Anti-hormonbehandling: Behandling, som hæmmer dannelsen af hormon. Kan anvendes hvis kræftsvulsten er "hormon receptor positiv".
  • Kemoterapi: Kemoterapi er en medicinsk behandling, som dræber kræftcellerne (cellegift). Der findes mange forskellige slags kemoterapi.
  • Understøttende behandling: Lindrende og smertestillende medicin.

Læs mere om de forskellige kræftformer og behandlinger ved at følge overskrifterne i venstremenuen.

Læs også:
Hvad er kræft?