Skip directly to content

Hvad er pneumokokbakterier

Hvad er pneumokok bakterier

Pneumokokker hører til de bakterier, som mennesket har levet i symbiose med siden tidernes morgen. De findes naturligt i næse og svælg, og omkring halvdelen af alle institutionsbørn er bærere af pneumokokbakterier. 

Langt de fleste af børnene er raske bærere, men de kan sprede bakterierne videre til andre børn og deres familier. Smittespredning sker især, hvor der er mange børn samlet, f.eks. i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.
 

Små børn mangler det naturlige forsvar

Børn op til 2 år (og i nogle tilfælde helt op til 5 år) har endnu ikke et tilstrækkeligt udviklet immunforsvar, der kan forsvare sig mod alle de pneumokoktyper, som kan give infektion.

 

Helt almindeligt med infektioner

 

Kombinationen af et umodent immunforsvar, bærere af pneumokokker samt infektioner gør, at pneumokokinfektinoer er almindeligt forekommende i småbørnsalderen. I de allerfleste tilfælde går infektionen dog over af sig selv.

Streptocoocos pneumoniae