Skip directly to content

Invasiv pneumokok infektion

Invasiv pneumokok infektion

Pneumokokker kan være årsag til bl.a. hjernehindebetændelse (meningitis), blodforgiftning (sepsis), lungebetændelse (pneumoni) hos små børn.

Disse sygdomme kaldes for invasive pneumokokinfektioner og indtræffer, når bakterier har nået et område i kroppen, som skal være sterilt.

Det kan ikke altid spores,  hvordan bakterierne er kommet ind i kroppen, da der er mange muligheder. I første omgang skal bakterierne forbi kroppens primære barrierer, d.v.s. huden og slimhinderne i næse, svælg og lunger. Næste opgave for bakterierne er at spredes via blodbanen fra enten lungerne eller næse/svælg-regionen.

Alvorlig tilstand
Lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis er meget alvorlige tilstande for små børn, og i værste tilfælde kan det føre til varige skader som døvhed, problemer med balancen og indlæringsvanskeligheder. Det kan føre til livslange handicaps, og i enkelte tilfælde til dødsfald. Invasive pneumokokinfektioner skal altid behandles på sygehus.

Børn og ældre er særligt udsatte
Børn under 2 år og personer over 65 år løber den største risiko for at få en invasiv pneumokokinfektion. Det er nemlig disse grupper, der har det mest sårbare immunforsvar.