Skip directly to content

Meningitis (Hjernehindebetændelse)

Meningitis (Hjernehindebetændelse)

Hjernehindebetændelse (meningitis) kan skyldes både virus og bakterier. Bakteriel meningitis er livstruende, hvis den ikke behandles i tide. Barnet bliver oftest akut syg, bliver hurtig meget dårlig og har brug for omgående hospitalsindlæggelse.

Pneumokokbakteriel meningitis rammer først og fremmest børn under 2 år.

Sygdomstegn og symptomer:

  • Hurtig svækkelse med feber, kvalme, irritabilitet, hovedpine og evt. opkastninger og lysfølsomhed.
  • Nakkestivhed, selvom dette dog er usædvanligt hos spædbørn.
  • Sløvhed eller bevidstløshed (som kan opstå meget hurtigt).

Hvad kan du selv gøre?

  • Søg læge eller sygehus omgående - vent ikke på, at barnet udviser alle ovenstående symptomer!

Hvad gør lægen?

  • Lumbalpunktur (en tynd nål føres ind mellem ryghvirvlerne - rygmarvsvæsken kan give svar om evt. bakterier eller forhøjet tryk).
  • Umiddelbar behandling med antibiotika, hvis der findes tegn på bakteriel meningitis. Det kan blive nødvendigt med ophold på intensivafdelingen.

Trods en effektiv antibiotikabehandling giver en meningitis-infektion desværre af og til komplikationer. Oftest ses høreskader ( f.eks. i form af høretab på ét eller begge ører), problemer med balancen og indlæringsvanskeligheder. Døvheden skyldes, at bakterierne forårsager en betændelse i øresneglen, som derfor ødelægges.

Endvidere er set tilfælde af hjerneskader efter en meningitis forårsaget af pneumokokker.

Vaccination mod pneumokokker mindsker risikoen for, at din barn bliver ramt af en meningitis, der skyldes pneumokokker.