Skip directly to content

Psoriasisgigt

Psoriasisgigt (psoriasis artrit)

Psoriasisgigt er en selvstændig leddegigtsygdom, der rammer mellem 10 og 40% af alle psoriasispatienter. Sygdommen medfører betændelse i ledbåndene og er ofte forbundet med mange smerter, hævede led og forringet livskvalitet.

Hvor udbredt er det?

Et sted mellem 20.000 og 60.000 danskere anslås at have psoriasisgigt. Sygdommen bryder typisk ud i 40-50 års alderen og rammer oftest folk, der er svært angrebet af psoriasis. Hos enkelte kan gigtsygdommen dog begynde først. Mænd og kvinder rammes lige ofte af psoriasisgigt – dog har kvinder typisk gener i fingre og tæer, mens mænd oftest rammes i ryg og bækken.

Hvad er årsagen til psoriasisgigt?

Det er uklart, hvorfor nogle patienter udvikler psoriasisgigt, men man mener at det dels skyldes reaktioner i immunsystemet, dels infektion og dels skader på leddene. Der kan også være en øget tendens hos mennesker med visse vævstyper.

Hvad er symptomerne på psoriasisgigt?

De typiske symptomer vil være nedsat bevægelsesfrihed, smerter, ømhed og opsvulmen omkring leddene på fingre og tæer. Rygsøjlen og bækkenet kan også angribes. Et symptom som fingerbølprik (små huller eller prikker i neglen) eller løsning af neglen ses hos op mod 80% af patienterne. En tredjedel får øjenkomplikationer med bindehindebetændelse og regnbuehindebetændelse.

Hvordan stiller man diagnosen?

Tilstedeværelsen af psoriasishud- og negleforandringer og eventuelt familiær forekomst af psoriasis er vejledende. Ligeledes mangler blodmarkøren for leddegigt.

Hvordan behandles psoriasisgigt?

I milde tilfælde kan patienten ofte nøjes med at tage smertestillende håndkøbsmedicin. Ved mere udtalt ledbesvær kan gigtpiller komme på tale. Viser gigtbetændelsen sig mere aggressivt, vil man typisk sætte ind med tabletkure.

De biologiske lægemidler er en ny type af medicin mod såvel psoriasis som psoriasisgigt. Biologiske lægemidler er en fællesbetegnelse for en gruppe lægemidler, som er kopier af eller efterligner kroppens egne stoffer.

Spørg din læge om råd, hvis du ønsker at vide mere om biologisk behandling.

Hvordan ser fremtiden ud for psoriasisgigtpatienter?

Den vigtigste faktor for behandlingen af psoriasispatienter vil også i de kommende år være en hurtig diagnose, så behandlingen kan sættes ind, inden led og knogler bliver ødelagt for altid. Der forskes intensivt i både USA, Sverige og Danmark i indkredsning af områder i arvemassen, der har betydning for udviklingen af psoriasis. Og det forventes, at disse resultater også vil kunne give ny viden til behandling af psoriasisgigt, eksempelvis ved en mere skræddersyet behandling afhængig af, hvilke gener der har udløst psoriasisen eller psoriasisgigten.