Skip directly to content

Skizofreni

Skizofreni

Skizofreni er en sygdom, der påvirker den berørte persons evne til at fungere i, opleve og vurdere virkeligheden som andre mennesker. En egentlig årsag til skizofreni kendes ikke, men der er i dag almindelig enighed om at både biologiske, psykologiske og sociale forhold er af betydning.

Et problem er dog, at man ikke ved om der er tale om én enkelt sygdom eller flere forskellige sygdomme, der har en gruppe af symptomer (kendetegn) tilfælles.

Symptomer og forløb er meget forskellige for forskellige patienter. Derfor skal patienterne altid have nær tilknytning til en specialist i behandling af skizofreni.

Behandlingen er meget individuel på grund af de allerede nævnte forhold.Hvis du vil vide mere, er der links til relevante steder her.

Årsager

Biologiske årsager til skizofreni kan være arvelige forhold, hjerneforandringer, der kan være opstået allerede i fostertilværelsen eller ved fødselskomplikationer, eller en ubalance i hjernens såkaldte signalstoffer.

Psykologiske og sociale årsager til skizofreni kan beskrives med en "sårbarheds-stress" model. Modellen skal forstås således, at nogle mennesker er særlig sårbare overfor psykologiske og/eller sociale belastninger.

Disse belastninger kan så fremprovokere skizofreni. Sårbarhed kan være nedarvet eller bestå i andre biologiske forhold i hjernen, der giver tilbøjelighed til at udvikle sygdommen.

Læs mere om dette behandlingsområde ved at følge linksene i venstre side.