Skip directly to content

Behandlingsmulig-hederne

Behandlingsmulighederne

Behandlingen af skizofreni består både af medicinsk behandling, psykoterapi, socialpsykiatri og miljøterapi.

Alle disse behandlingsformer har som overordnet mål at mindske risikoen for forværring af selve sygdommen, hyppige tilbagefald og langvarige sygdomsforløb.

Medicin

Den medicinske behandling blev taget i brug i begyndelsen af 50'erne, og medførte en markant forbedring for de patienter, der hidtil havde levet en nærmest umenneskelig tilværelse i årevis på store institutioner. Der er siden hen udviklet en lang række af lægemidler (neuroleptika, antipsykotika) til behandling af skizofreni. Disse stoffer giver alle en mere eller mindre udtalt blokering af dopaminsystemet i hjernen.

Effekten af behandlingen ses først og fremmest på hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og beskyttelse mod tilbagefald. Skizofreniens isolationstendens, manglende glæde og svigtende kontaktevne påvirkes ikke ved behandlingen.

Neuroleptika giver en del bivirkninger så som bevægelsesforstyrrelser, "rystesyge", muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, rastløshed, sløvhed, mundtørhed, svimmelhed, uklart syn, hormonforandringer og vægtøgning. I de senere år er der kommet en del nye lægemidler (atypiske antipsykotika) til behandling af skizofreni.

Disse nye lægemidler blokkerer både dele af serotonin- og dopaminsystemet.

Behandling med de ældre præparater er tilskudsberettiget, ved behandling med de nye lægemidler skal der søges om individuelt tilskud. Dette gøres af den behandlende læge.

Terapi i øvrigt har til formål at:

  • Mindske stresspåvirkninger
  • Hjælpe patienter og pårørende til at leve med sygdommen
  • Hjælpe patienter og pårørende til at forstå sygdommen
  • Give social færdighedstræning
  • Støtte nuværende funktioner og sætte realistiske mål for fremtiden
  • Dæmpe symptomerne

Midlerne er:

  • Psykoterapi
  • Socialpsykiatri
  • Miljøterapi

Det har vist sig, at jo tidligere en behandling indsættes og jo bedre den følges, jo bedre bliver det fremtidige sygdomsforløb. Det vil sige med færre tilbagefald og eventuelle indlæggelser, og et bedre funktionsniveau imellem sygdomsperioderne. Det er ligeledes vigtigt, at behandlingen er sammensat og koordineret, og at både pårørende og forskellige personalegrupper deltager aktivt.

Dette er kun en meget kort oversigt over sygdommen skizofreni. Hvis du ønsker flere og mere detaljerede oplysninger om behandling med mere, kan det anbefales at læse:

Skizofreni - Hvad vi i dag ved om en af de alvorligste sindslidelser. PsykiatriFondens Forlag 1997. (Tel. 39 29 39 09).

PsykInfo, Psykiatrisk Videnscenter, Psykiatrisk Hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Tel. 77 89 32 30 mandag-tirsdag-torsdag-fredag kl. 12-15 og onsdag 12-20.

Der findes også en del patient- og pårørendeforeninger, der kan hjælpe og vejlede. Følg de tilknyttede links til højre.