Skip directly to content

Transplantation og immunologi

Organtransplantation

En af de største udfordringer, transplanterede patienter står overfor, er det, som følger efter det kirurgiske indgreb. Når patienterne modtager et doneret organ, opfattes dette af kroppens immunforsvar som uønsket - som var det f.eks. en bakterie eller virus - og vil derfor naturligt angribe organet. Dette resulterer i en såkaldt rejektion, en afstødning af organet, hvilket er den største hindring for en vellykket transplantation. Rejektionen kan dog forebygges med immunosuppressive lægemidler, hvilket er produkter, som nedsætter kroppens normale immunforsvar. Der findes i dag en håndfuld af disse produkter på markedet, og de har alle deres begrænsninger og forskellige bivirkninger. Behandlingen er ofte meget individuel, og derfor anvendes disse produkter ofte i flere forskellige kombinationer.

Den teknologiske udvikling har øget antallet af transplanterede patienter i de senere år. Desuden forsker man i at finde en behandling som forbedrer langtidsoverlevelse af det transplanterede organ samt patientoverlevelsen.

Pfizer er stærkt engageret i arbejdet med at forbedre efterbehandlingen af organtransplanterede patienter, primært indenfor nyre- og leverområdet.