Skip directly to content

Organtransplantation

Organtransplantation

Transplantation er betegnelsen for den operation, hvor et organ fra ét mennesker opereres ind i et andet menneske. Der bliver transplanteret flest nyrer, fordi man kan donere sin ene nyre til et sygt familiemedlem, mens man er i live - hvorimod organtyper som hjerte og lunger kræver en hjernedød donor, da de ikke kan undværes. Voksne kan kun modtage en ny lever fra en afdød donor, mens børn kan hjælpes med et stykke af en lever fra en levende, voksen donor.

Hvor udbredt er det?

I 2006 blev der i Danmark gennemført i alt 272 organtransplantationer, heraf størstedelen (65%) nyretransplantationer, resten fordelt nogenlunde ligeligt på
lever-, hjerte- og lungetransplantationer. Antallet af transplantationer har ligget stabilt på ca. 250 stk. årligt de seneste 10 år.

Hvad sker der efter en organtransplantation?

En af de største udfordringer, disse patienter står overfor, er perioden efter det kirurgiske indgreb. Når patienten har modtaget det donerede organ, vil kroppens immunforsvar se organet som en "fremmed" - som f.eks. en bakterie eller en virus - og vil dermed angribe det nye organ. Dette kan resultere i en rejektion - afstødning - af organet.

Hvorfor har man brug for immunnedsættende medicin?

Et transplanteret organ er udsat for flere risici. Foruden risikoen for en afstødning af organet kan også lægemidlet, som skal beskytte organet, være giftigt og dermed skade organet. Næsten alle nyretransplanterede patienter får deres nyre ødelagt på grund af den immunnedsættende behandling. Skaderne bliver dog først synlige flere år efter transplantationen.

Hvordan behandler man efter en transplantation?

Efter en organtransplantation må man behandle med immunnedsættende lægemidler for at forebygge afstødningsreaktioner. Denne behandling skal fortsætte resten af livet.

Hvordan ser fremtiden ud for transplanterede patienter?

Forskningen indenfor transplantation har i dag stor fokus på at forbedre langtidsoverlevelsen for de transplanterede patienter og for organet. Et led i denne forskning er at finde nye lægemidler, som er mindre giftige for det transplanterede organ og mere specifik i sin immunhæmmende effekt.