Skip directly to content

Pneumokok-sygdom

Pneumokok-sygdom

Pneumokokker er bakterier som findes i næsehulen, som bl.a. kan forårsage svære sygdomme som meningitis (hjernehindebetændelse), bakteriæmi (bakterier i blodbanen ) og sepsis (blodforgiftning). Disse sygdomme er alvorlige og kan medføre svære mén og dødsfald. Pneumokokker kan også give mellemørebetændelse, lunge- og bihulebetændelse. Specielt børn under 2 år, ældre mennesker samt personer med svækket immunforsvar har øget risiko for at få pneumokok-infektioner.

Hvor udbredt er det?

Årligt rammes ca. 100 børn af meningitis forårsaget af pneumokokker. Af disse ses desværre hvert år både dødsfald og svære hjerneskader, ligesom mange af de ramte børn får nedsat eller mister hørelsen.

Hvordan smittes man med pneumokokker?

De bakterier, der forårsager hjernehindebetændelse, findes ofte naturligt på slimhinderne i luftvejene. Som led i andre betændelsestilstande som fx mellemørebetændelse - eller tilsyneladende tilfældigt - kan bakterier trænge over i blodbanen og bevæge sig ind i hjernehinderne og forårsage hjernehindebetændelse. Endvidere kan bakterier og virus i visse tilfælde trænge direkte fra næsen ind i hjernehinderne. Det kan ske ved defekter i næsesvælget, f.eks. efter et kraniebrud. Pneumokokker er bakterier, der kan findes naturligt i næsen, og som kan smitte fra person til person ved nysen eller hosten eller direkte kontakt.

Hvad er symptomerne på en pneumokok-infektion?

En pneumokok-infektion vil typisk give hovedpine, kvalme og opkastninger samt høj feber (39-40 grader). Smertestillende medicin virker ofte febernedsættende, så manglende feber kan altså ikke udelukke en pneumokok-infektion. Endvidere kan en hjernehindebetændelse udvikle sig i løbet af få timer. Der vil typisk være én eller flere af følgende faresignaler: Nakkestivhed, dvs. at patienten kun vanskeligt og med smerter kan bøje fremover i nakken, småblødninger i huden på størrelse med en knappenål (petekkier), der ikke forsvinder, når man trykker på dem, påvirket almentilstand eller sløret bevidsthedsniveau.

Hvordan diagnosticeres en pneumokok-infektion?

Hjernehindebetændelse kan diagnosticeres dels på baggrund af patientens symptomer og dels på baggrund af en rygmarvsprøve (lumbalpunktur) og blodprøver, der bliver taget ved indlæggelsen på hospitalet. Både rygmarvsprøven (spinalvæsken) og blodet vil undersøges for tilstedeværelse af bakterier eller virus. Det kan også være relevant at pode patienten fra luftvejene eller fra andre områder med en podepind.

Hvordan behandles en pneumokok-infektion?

Alle faresignaler bør føre til omgående indlæggelse på hospital og hurtig påbegyndelse af behandling med relevante antibiotika. Det er ofte ikke muligt på symptomerne at vurdere, om patienter har en hjernehindebetændelse forårsaget af bakterier eller virus.

Hvordan ser fremtiden ud?

Pneumokok-vaccine har været inkluderet i det danske børnevaccinations-program siden 2007. Dermed beskyttes danske børn i langt højere grad mod eksempelvis meningitis og blodforgiftning forårsaget af pneumokokker.