Pfizer præsenterer 5-punktsplan mod COVID-19


Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Pfizer, Albert Bourla, opfordrer den biofarmaceutiske industri til at samarbejde om at bekæmpe den globale pandemi:

“I disse svære tider er Pfizer dedikeret til at gøre alt, hvad vi kan for at respondere på COVID-19-epidemien. Mange virksomheder, inklusiv Pfizer, arbejder på at udvikle antivirale lægemidler, som kan hjælpe inficerede patienter med at bekæmpe virussen, ligesom der bliver arbejdet på nye vacciner til at forebygge infektion og bremse den videre spredning af den sygdom, infektionen fører med sig. Vi ønsker at arbejde som ét team på tværs af industrien, så vi kan udnytte den samlede videnskabelige ekspertise, tekniske færdigheder og produktionskapacitet til at bekæmpe den igangværende krise,” siger dr. Albert Bourla, Pfizers bestyrelsesformand og administrerende direktør.

Pfizer afgiver nu fem løfter, som skal hjælpe forskere med hurtigere at udvikle lægemidler og vacciner, der kan beskytte mennesker mod den eskalerende pandemi, og samtidig forberede lægemiddelindustrien på at kunne respondere bedre på fremtidige, verdensomspændende sundhedskriser.

 

1

1. Deling af redskaber og viden

Mange virksomheder arbejder lige nu med at udvikle redskaber som cellebaserede assays, virale screeningværktøjer, serologiske assays og translationelle modeller for at kunne teste potentielle behandlinger og vacciner mod denne virus, som vi stadig kun ved meget lidt om. Pfizer vil gøre de redskaber, vi udvikler, tilgængelige for det videnskabelige samfund via en open source-platform, ligesom vi vil dele data og læring med andre virksomheder i realtid, så vi hurtigst muligt kan udvikle behandlinger og vacciner til gavn for patienterne.
 

2

2. SWAT-team af eksperter

Menneskelig kapital er vores vigtigste ressource, og Pfizer har nedsat et SWAT-team af vores bedste virologer, biologer, kemikere, læger, epidemiologer, vaccineekspeter, farmaceuter og andre førende eksperter, som alene skal fokusere på den igangværende pandemi. Teamet dedikerer al deres passion og ekspertise til at accellerere den opdagelses- og udviklingsproces, som i sidste ende skal levere behandlinger og vacciner til patienter hurtigst muligt.
 

3

3. Udnyttelse af vores ekspertise inden for lægemiddeludvikling: 

Mange mindre biotech-firmaer screener i øjeblikket nye molekyler eller eksisterende lgæemidler for aktivitet imod coronavirus, men nogle af disse firmaer mangler ekspertise i de senere stadier af lægemiddeludvikling og i at navigere de komplekse regulatoriske systemer. Pfizer vil dele vores ekspertise inden for regulatoriske processer og klinisk udvikling, så vi kan støtte de mest lovende lægemiddelkandidater, som biotech-firmaerne bringer frem.
 

4

4. Brug vores produktionsfaciliteter

Så snart en behandling eller vaccine er godkendt, skal produktionen hurtigt opskaleres og lægemidlet fordeles i verden, så det kan være med til at stoppe den igangværende pandemi. Pfizer er en af verdens største producenter af lægemidler, og for hurtigt at få livreddende gennembrud ud til patienterne vil vi dedikere produktionskapacitet til at støtte denne proces.
 

5

5. Forbedring af det fremtidige beredskab

For at adressere fremtidige globale sundhedstrusler, har Pfizer taget kontakt til amerikanske sundhedsmyndigheder for at opbygge et tvær-industrielt team af forskere, klinikere og teknikere, der hurtigt kan gå i aktion, når fremtidige epidemier opstår.

 

“De foregående år har den biofarmaceutiske industry frembragt nogle af de vigtigste medicinske gennembrud, vi har set, fra behandling mod HIV og kræft til nye genterapier, der måske kan medføre helbredelse for nogle ellers ødelæggende sjældne sygdomme,” siger Albert Bourla, Pfizers bestyrelsesformand og administrerende direktør, og fortsætter:

”Pfizer opfordrer alle medlemmer af det innovative økosystem – fra store medicinalfirmaer til de små biotech-firmaer, fra sundhedsmyndigheder til akademiske institutioner – til at samarbejde om at håndtere denne krise. Hvis vi står sammen, er der ikke nogen sundhedsudfordringer, som vi ikke kan overkomme.”

Patient

Innovation giver håb

Så længe vi arbejder hårdt for at omsætte forskning til forbedrede og innovative behandlingsformer, giver det håb om en fremtid, hvor flere mennesker kan leve deres liv, som de vil.

Besøg Pfizerpro.dk

Få adgang til sundhedsfaglig information om behandlingsområder og lægemidler, materialer for sundhedspersoner og patienter, samt digitale værktøjer der kan støtte igennem behandling. 

Om Pfizer

Etik og samarbejde

Vores samarbejde med myndigheder, læger og andet sundhedspersonale er en forudsætning for udviklingen af ny og forbedret medicin. Det er et samarbejde, der sker i fuld åbenhed - og i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer.

PP-PFE-DNK-0043