Aromasin® (Exemestan) Exemestan

Aromasin® er et antineoplastisk middel, antiøstrogen, selektiv aromatasehæmmer. Det aktive indholdsstof, exemestan, anvendes som adjuverende behandling til postmenopausal, invasiv tidlig brystcancer og fremskreden brystcancer hos postmenopausale kvinder, som tidligere har modtaget behandling med antiøstrogener.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167