Bosulif® (Bosutinib)

Bosulif® er et antineoplastisk middel (protein-kinase-hæmmer). Det aktive indholdsstof, bosutinib, anvendes til kronisk myeloid leukæmi med nydiagnosticeret philadelfiakromosom postiv. Kronisk fase og accelereret fase samt i blastfasen efter behandlingssvigt med en eller flere tyrosinkinasehæmmere.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167