Celebra® (Celecoxib)

Celebra® er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning og et antineoplastiske stoffer/ platinforbindelse. Det aktive indholdsstof, celecoxib, anvendes til behandling af fremskreden eller metastaserende testikelcancer, -ovariecancer, -blærekarcinom, -planocellulært karcinom i hoved og hals, -ikke-småcellet lungekarcinom, -småcellet lungekarcinom samt til behandling cervikalt karcinom i kombination med andre kemo-terapeutika eller strålebehandling.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167