Cisplatin "Pfizer"

Cisplatin "Pfizer" er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning og et cytostatikum, tungmetalkompleks med væsentligst alkylerende virkning. Det aktive indholdsstof, cisplatin, anvendes til behandling af fremskredne eller metastaserende maligne lidelser.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167