Cytarabine "Pfizer" (Cytarabine)

Cytarabine Pfizer er en injektions-/infusionsvæske, opløsning, og et antineoplastisk middel (pyrimidinanalog). Det anvendes til visse maligniteter, især akutte leukæmier.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167