Depo-Medrol® (Methylprednisolonacetat)

Depo-Medrol® er en injektionsvæske, suspension og et glukokortikoid. Det aktive indholdsstof, methylprednisolonacetat, anvendes til tilstande og sygdomme, ved hvilke glukokortikoider er indiceret.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167