Depo-Provera® (Medroxyprogesteronacetat)

Depo-Provera® er en injektionvæske, suspension, og et hormonelt præventionsmiddel til systemisk anvendelse, men det må kun anvendes, når andre former for prævention ikke er passende eller er non-tolererbare. Det aktive indholdsstof er medroxyprogesteronacetat.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167