Detrusitol® Retard (Tolterodine)

Detrusitol Retard® er en kapsel og et antikolinergikum (antispasmodikum) med virkning på urinblæren. Det aktive indholdsstof, tolterodin, anvendes til symptomatisk behandling af imperiøs vandladning og/eller øget urinfrekvens og vandladningstrang, der kan opstå hos patienter med overaktiv blæresyndrom.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167