Dynastat® (Parecoxib)

Dynastat® er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning og et antiinflammatorisk og antirheumatisk middel, en selektiv cyklooxygenase-2  ( COX-2)-hæmmer. Det aktive indholdsstof, parecoxib, anvendes til kortvarig behandling af postoperative smerter hos voksne.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167