Ecalta® (Anidulafungin)

Ecalta® er et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, og et svampemiddel. Det aktive indholdsstof, anidulafungin, anvendes til invasiv candidiasis.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167