Enbrel® (Etanercept)

Enbrel® er et pulver og opløsningsmiddel til injektionsvæske, opløsning, og en immunosuppressiv tumor-nekrose-faktor alpha (TNF-α)-hæmmer. Det aktive indholdsstof, etanercept, anvendes til særlige patienter grupper med reumatoid artritis, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis artrit, aksial spondylartrit, ankyloserende spondylitis (AS), ikke-radiografisk aksial spondyloarthrit, plaque-psoriasis og pædiatrisk plaque-psoriasis.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167