Fragmin® (Dalteparin) Dalteparinnatrium

Fragmin® er lavmokelylært heparin til injektion. Det aktive indholdsstof, dalteparinnatrium, er en anti-Xa til at forebygge dyb venetrombose (DVT) og tromboemboliske komplikationer samt til ustabil koronar arteriesygdom d.v.s. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt indtil interventionel behandling kan etableres. Desuden til behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer.

Produktresume (Injektionsvæske 2.500 og 10.000)
Produktresume (Injektionsvæske 25.000)
Produktresume (Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 2.500 - 18.000)

 

PP-ONC-DNK-0167