Ibrance® (Palbociclib)

Ibrance® er en kapsel og et antineoplastisk middel (protein-kinase-hæmmer). Det aktive indholdsstof, palbociclib, anvendes til hormonreceptor-positiv, human epidermal vækstfaktor receptor 2 (HER2)-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167