Inlyta® (Axitinib)

Inlyta® er en tablet og et antineoplastisk middel (protein-tyrosin-kinase-hæmmer). Det aktive indholdsstof, axitinib, anvendes til at behandle voksne med fremskreden renalcellekarcinom (RCC) after behandlingssvigt med sunitinib eller cytokiner.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167