Inspra® (Eplerenone)

Inspra® er en tablet og et kaliumbesparende diuretikum (selektiv aldosteron-receptorantagonist). Som tillæg til standardbehandling (betablokkere) anvendes det aktive indholdsstof, eplerenon, til at reducere risikoen for kardiovaskulær (CV) mortalitet og morbiditet hos stabile patienter med venstre ventrikel dysfunktion (LVEF < 40%) og kliniske tegn på hjertesvigt efter nyligt myokardieinfarkt (MI). Desuden som tillæg til standardbehandling til at reducere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet ved NYHA klasse II hjertesvigt og venstre ventrikel systolisk dysfunktion (LVEF < 30%).

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167