Lestid® (Colestipol)

Lestid® er et oralt pulver/enkeltdosisbeholder og et galdesyrebindende resin. Det aktive indholdsstof, colestipolhydrochlorid, anvendes til svære tilfælde af hyperkolesterolæmi.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167