Methotrexate Pfizer (methotrexat)

Methotrexat “Pfizer" er en injektions-/infusionsvæske, opløsning, og en cytotoksisk folsyreantagonist. Det aktive indholdsstof anvendes til visse maligniteter.

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167