Mylotarg® (Gemtuzumab ozogamicin)

Mylotarg er et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning og et rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof. Det aktive indholdsstof, gemtuzumab ozogamicin, anvendes til behandling af akut myeloid leukæmi (AML).

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167