Neurontin® (Gabapentin)

Neurontin® er en tablet og et antiepileptikum. Det aktive indholdsstof, gabapentin, anvendes til epilepsi og neuropatiske smerter.

Produktresume (tabletter)

 

PP-ONC-DNK-0167